KATOLSK FORUM I STAVANGER

 Katolsk forum i Stavanger er et åpent foredragsforum i regi av St. Svithun katolske menighet, som ønsker å inspirere med ulike temaer i skjæringspunktet kirke, kultur og samfunn. Katolsk forum er også  medlem av Norske Kirkeakademier.

Foredragene skjer vanligvis i menighetssalen, inngang fra St. Olavsgate eller i det lave bygget «St. Josef» like nedenfor. Retrettene holdes som oftest i kirken, peisestuen, menighetsalen eller i bygget «St. Josef».

Se også Facebook for program og utfyllende informasjon.

 

 

 

Styreleder: Anne Marie Gjølme, tel. 900 75 746
Styremedlemmer: Astrid Nitter Engen, Øystein Jensen, Clarisse Mpinganzima, Hans Kristian Jakobsen

Klosterseminar september 2022
 
Bilde1.png
Bilde2.png
Bilde3.png