top of page

Konfirmantkatekese

Undervisning for både 8 og 9. klasse er fast på onsdager – normalt den første og tredje i måneden. De begynner med obligatorisk messe kl. 18.00, og har undervisning fra 18.30-20.15.

 

For 9.klasse tilbyr vi også undervisning på lørdager. Konfirmanter med lang reisevei (feks. Egersund ol.) kan delta på lørdagsundervisningen fra 8.klasse. Denne gruppen er altså ikke for konfirmanter i 8.klasse bosatt i Stavanger eller Sandnes. Det kan gjøres unntak, men da må dere ta kontakt med koordinator. Konfirmanter med lang reisevei vil prioriteres. Undervisningen er fra kl. 10.00- 14.00, én lørdag i måneden. 

 

Konfirmantene velger selv hvilken gruppe de ønsker å delta i:

Onsdagsundervisning som er 2 timer, 2 ganger i måneden.

Lørdagsundervisning som er 4 timer, 1 gang i måneden.

Konfirmasjonsmelding

I forbindelse med konfirmasjonen trenger vi en del informasjon om konfirmanten og fadderen. For enkelhetsskyld ber vi derfor om at dere fyller ut skjemaet kalt "Konfirmasjonsmelding" / "Notice of Confirmation". Husk at dere også må sende inn dåpsattest for barn som ikke har mottatt dåp eller førstekommunion i Norge. Vi trenger også dåps og konfirmasjonsattest for fadder (med mindre sakramentene er mottatt i Norge). Ta kontakt dersom dere skulle oppleve problemer med å skaffe attestene. 

Leir

Som en obligatorisk del av undervisningen arrangeres det leirer for konfirmantene. 8. klasse drar på høstsemesteret og 9. klasse på vårsemesteret.

Betaling

Konfirmantkatekesen koster kr. 1200 per konfirmant og kan betales enten gjennom bank eller vipps. 

Kontonummer: 2801 53 98142 - merk betalingen med konfirmantens navn og klasse.

Vipps: #589798 skriv konfirmantens navn og klasse som tekst.

 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom dere opplever problemer med betalingen. 

Konfirmantkatekese (NORSK): What's Happening

Konfirmantkatekese onsdager skoleåret 2022/2023

Konfirmantkatekese (NORSK): Events
Konfirmantkatekese (NORSK): Events

Konfirmantkatekese lørdager skoleåret 2022/2023

bottom of page