Konfirmantkatekese

Undervisning for både 8 og 9. klasse er fast på onsdager – normalt den første og tredje i måneden. De begynner med obligatorisk messe kl. 18.00, og har undervisning fra 18.30-20.00.

 

For 9.klasse tilbyr vi også undervisning på lørdager. Konfirmanter med lang reisevei (feks. Egersund ol.) kan delta på lørdagsundervisningen fra 8.klasse. Undervisningen er fra kl. 10.00- 14.00, tredje lørdag i måneden. 

 

Konfirmantene velger selv hvilken gruppe de ønsker å delta i:

Onsdagsundervisning som er 2 timer, 2 ganger i måneden.

Lørdagsundervisning som er 4 timer, 1 gang i måneden.

Konfirmasjonsmelding

I forbindelse med konfirmasjonen trenger vi en del informasjon om konfirmanten og fadderen. For enkelhetsskyld ber vi derfor om at dere fyller ut skjemaet kalt "Konfirmasjonsmelding" / "Notice of Confirmation". Husk at dere også må sende inn dåpsattest for barn som ikke har mottatt dåp eller førstekommunion i Norge. Vi trenger også dåps og konfirmasjonsattest for fadder (med mindre sakramentene er mottatt i Norge). Ta kontakt dersom dere skulle oppleve problemer med å skaffe attestene. 

Leir

Som en obligatorisk del av undervisningen arrangeres det leirer for konfirmantene. 8. klasse drar på høstsemesteret og 9. klasse på vårsemesteret.

Betaling

Konfirmantkatekesen koster kr. 1200 per konfirmant og kan betales enten gjennom bank eller vipps. 

Kontonummer: 2801 53 98142 - merk betalingen med konfirmantens navn og klasse.

Vipps: #589798 skriv konfirmantens navn og klasse som tekst.

 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom dere opplever problemer med betalingen. 

 

Konfirmantkatekese onsdager skoleåret 2021/2022

 • Konfirmantkatekese onsdag
  15. des., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  12. jan. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  26. jan. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  09. feb. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  23. feb. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  09. mar. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  23. mar. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  06. apr. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  20. apr. 2022, 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  01. des., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  17. nov., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  03. nov., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  20. okt., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  06. okt., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  22. sep., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese onsdag
  08. sep., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 
 

Konfirmantkatekese lørdager skoleåret 2021/2022

 • Konfirmantkatekese lørdag
  18. des., 10:00 – 14:00
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese lørdag
  22. jan. 2022, 10:00 – 14:00
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese lørdag
  19. feb. 2022, 10:00 – 14:00
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese lørdag
  19. mar. 2022, 10:00 – 14:00
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese lørdag
  23. apr. 2022, 10:00 – 14:00
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese lørdag
  20. nov., 10:00 – 14:00
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese lørdag
  30. okt., 10:00 – 14:00
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge
 • Konfirmantkatekese lørdag
  18. sep., 18:00 – 20:15
  St. Svithun katolske menighet, St. Svithuns gate 8, Stavanger, Norge