• St. Svithun menighet

Cử hành Thánh Lễ - tuần Thánh

Chính phủ, ngày 24.03.2021, đã ra thông tin mới về phòng chống dịch bệnh covid-19 lây lan: - Các tổ chức mà không thể hủy được sẽ chỉ được 20 người tham dự.


Điều này có ảnh hưởng đến Thánh Lễ trong giáo xứ.


Trong thời gian này từ ngày 25.03 đến 12.04.2021, tât cả Thánh Lễ tại giáo xứ đã hủy.


Các linh mục sẽ tiếp tục cử hành Thánh Lễ hằng ngày cùng 20 người tham dự, để cầu nguyện cho giáo xứ và thế giới. Đặc biệt trong thời gian chúng ta dang chuẩn bị đại lễ Phục Sinh sắp tới này, xin quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện thêm trong tư gia, để nạn dịch mau chóng qua.


Giáo xứ sẽ không cử hành Thánh Lễ trực tuyến. Xin Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cùng Đức Cha tại nhà thờ chính tòa Oslo (katolsk.no).

16 visninger0 kommentarer
 

51 51 70 20

©2021 by St. Svithun katolske menighet. Proudly created with Wix.com