Stained Glass

Bli medlem

Det er avgjørende for Den katolske kirke å ha oversikt over de troende for å kunne tilby pastorale og liturgiske tjenester. I Norge er medlemsregistrering av katolikker dessuten nødvendig for at Kirken skal motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte trossamfunn, og Kirken må innhente fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) for sine medlemmer. Ellers mister Kirken offentlige økonomiske tilskudd.


Har du spørsmål kan du kontakte medlemssenteret på telefon 23 21 94 90, e-post til medlem@katolsk.no eller ved å sende en SMS til 417 16 052.

 

Registrere seg som medlem

Det finnes ikke noe internasjonalt register over katolikker. Derfor må katolikker som flytter til Norge, aktivt registrere seg dersom de ønsker å være medlem av Den katolske kirke i Norge. Å være registrert i Den katolske kirke i Norge koster ingenting og medfører etter gjeldende norsk lov ingen kirkeskatt. Man føres heller ikke inn i noe offentlig register.

Registreringen kan gjøres på tre ulike måter:

Alternativ A

SMS

Send SMS til nr. 417 16 052
med tekst: ETTERNAVN, FORNAVN, FØDSELSDATO (f.eks.: HANSEN, OLAV, 1984–12–31)


Send én SMS per person

Alternativ B

Papirskjema

Skjemaet finner du bak i kirken. Du kan også kontakte menighetskontoret for å få et skjema.

Alternativ C

På nett

Du kan registrere deg og din familie på medlem.katolsk.no


Skjemaet er kryptert slik at du sender informasjonen sikkert.