dc0df34e-0745-4838-83c8-a45cff20ce64.jpe

Troskurs

Kurs i St. Svithun menighet for de som ønsker å lære mer om vår tro og praksis.

Åpent for både katolikker og ikke-katolikker, enten du bare søker inspirasjon og fordypning eller sikter mot konvertering. Kveldene starter med messe i St. Svithun kl 18, med påfølgende kurs til kl 20. En får mest ut av det om en deltar på hele kurset, men drop-in er også mulig.

 

Det forutsettes at deltakere leser Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, men kurset er ellers et gratis tilbud (hvis du har mulighet kan du gjerne gi en gave til menigheten). Kompendium kan kjøpes i bokform eller leses gratis på nett og i app. Det er sogneprest p. Phu som er ansvarlig for kurset.

Hensikten er ikke bare å erverve kunnskap, men å initiere et aktivt liv i Guds vennskap.

 • Alle deltakere på troskurs er hjertelig velkommen til kveldsmessene som begynner kl. 18.00. Ved deltakelse i messen og troskurs, vennligst bestill billett på billett.katolsk.no.

 • Etter den siste temaøkten (15.mars 2022), kan deltakere som ønsker å bli opptatt i Kirkens fulle fellesskap ta kontakt med p. Phu, sogneprest, for individuelle samtaler.

 

Troskurs 2021/2022

 • Troskurs
  Syndsbekjennelse
  14. des., 18:30 – 20:30
  Syndsbekjennelse, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, Norway
  St. Josef rom 2
 • Troskurs
  Helgenes forbilde
  11. jan. 2022, 18:30 – 20:30
  Helgenes forbilde , St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, Norway
  St. Josef rom 2
 • Troskurs
  Sakramentene
  15. feb. 2022, 18:30 – 20:30
  Sakramentene, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, Norway
  St. Josef rom 2
 • Troskurs
  Tro, Håp og Kjærlighet
  15. mar. 2022, 18:30 – 20:30
  Tro, Håp og Kjærlighet, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, Norway
  St. Josef rom 2
 • Troskurs
  Frelseshistorien
  16. nov., 18:30 – 20:30
  Frelseshistorien, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, Norway
  St. Josef rom 2
 • Troskurs
  Liturgi og andakt
  12. okt., 18:30 – 21:00
  Liturgi og andakt, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, Norway
  St. Josef rom 2
 

Hvis Gud eksisterer, hva ville du spurt ham om?

Tro og tvil.. svar på spørsmål eller relasjon?

Fellesskap

Hvis du vurderer å bli katolikk, bør du gå på troskurs. Dette er åpent for alle som ønsker å lære mer, men obligatorisk for alle som skal konvertere. Alle som er katolikker bør også registrere seg som medlem, slik at vi kan nå ut til dere med pastorale og liturgiske tjenester, samt motta rettmessig trostilskudd.


Kirken er én


Kirken er hellig


Kirken er katolsk


Kirken er apostolisk


Fellesskapet i Kristus samler katolikker over hele verden i bønn og tilbedelse. En menighet er et lite fellesskap i hele kirkens struktur. Menighetene er samlet i bispedømmer, som igjen er tilsluttet verdenskirken. St. Svithuns katolske menighet i Stavanger er en del av Oslo Katolske Bispedømme. I menigheten er sakramentene og særlig messen det punkt hele kirkens liv dreier seg om. Det sakramentale fellesskap blir spesielt synlig i menighetens høymesse om søndagen. Derfor plikter enhver katolikk å delta i søndagsmessen. I St. Svithuns menighet er kirken liten og det kulturelle mangfold blant katolikkene stort. Det er derfor opp til 9 søndagsmesser enkelte helger.

svithun-1024x699.jpg