top of page
dc0df34e-0745-4838-83c8-a45cff20ce64.jpe

Troskurs

Kurs i St. Svithun menighet for de som ønsker å lære mer om vår tro og praksis.

Åpent for både katolikker og ikke-katolikker, enten du bare søker inspirasjon og fordypning eller sikter mot konvertering. Kveldene starter med messe i St. Svithun kl 18, med påfølgende kurs. En får mest ut av det om en deltar på hele kurset, men drop-in er også mulig.

 

Det forutsettes at deltakere leser Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, men kurset er ellers et gratis tilbud (hvis du har mulighet kan du gjerne gi en gave til menigheten). Kompendium kan kjøpes i bokform eller leses gratis på nett og i app

Hensikten er ikke bare å erverve kunnskap, men å initiere et aktivt liv  i Guds vennskap.

  • Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å fordype seg i katolsk tro og praksis, og det er særlig utformet for ikke-katolikker som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.

  • Sted: St. Josef rom 3 (lokalet under kirken)

  • Tid: 18.45 – ca. 20.15 (etter kveldsmessen i kirken kl. 18.00)

  • Kursansvarlige: Sogneprest p. Pål Bratbak og lektor Magnus Wathne

Troskurs: Join Us
Troskurs: Events
TROSKURS 2022/2023 i St. Svithun katolske menighet

STED: St. Josef lokal rom 3, TID: Kl. 18.45 – 20.15

Trosundervisningen er for alle som er interessert i den katolske troen som ønsker å lære mer om Den katolske kirke og dens lære. Deltakelse på kurset medfører ingen forpliktelser at en må bli opptatt til Kirkens fulle fellesskap, men kurset er et tilbud for å hjelpe deg med å gjøre viktige bestemmelser angående troen.

Påmelding til kurs:

Stavanger@katolsk.no

Interesserte er velkommen til å delta i kveldsmessen kl. 18.00 før trosundervisning.

trosk.png

Hvis Gud eksisterer, hva ville du spurt ham om?

Tro og tvil.. svar på spørsmål eller relasjon?

Fellesskap

Hvis du vurderer å bli katolikk, bør du gå på troskurs. Dette er åpent for alle som ønsker å lære mer, men obligatorisk for alle som skal konvertere. Alle som er katolikker bør også registrere seg som medlem, slik at vi kan nå ut til dere med pastorale og liturgiske tjenester, samt motta rettmessig trostilskudd.


Kirken er én


Kirken er hellig


Kirken er katolsk


Kirken er apostolisk


Fellesskapet i Kristus samler katolikker over hele verden i bønn og tilbedelse. En menighet er et lite fellesskap i hele kirkens struktur. Menighetene er samlet i bispedømmer, som igjen er tilsluttet verdenskirken. St. Svithuns katolske menighet i Stavanger er en del av Oslo Katolske Bispedømme. I menigheten er sakramentene og særlig messen det punkt hele kirkens liv dreier seg om. Det sakramentale fellesskap blir spesielt synlig i menighetens høymesse om søndagen. Derfor plikter enhver katolikk å delta i søndagsmessen. I St. Svithuns menighet er kirken liten og det kulturelle mangfold blant katolikkene stort. Det er derfor opp til 9 søndagsmesser enkelte helger.

svithun-1024x699.jpg
Troskurs: About
bottom of page