top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

“Ơn và tác động của Chúa Thánh Thần’’

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta sắp mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Chúa nhật, 23.05.2021), chúng ta tìm hiểu đôi chút về ơn của Chúa Thánh Thần trao ban. Nhờ đó chúng ta được kiên tâm sống đạo và luôn tuân theo su hướng của Ngài.


Ơn Lo Liệu: Trong Bảy ơn của Đức Chúa Thánh Thần, mỗi ơn có một tác dụng riêng Chúa ban cho những ai cần. Các ơn Chúa Thánh Thần ban, đều tương quan với nhau. Nhưng Ơn Lo Liệu là tầm quan trọng đối với nhân loại. Nhờ ơn nầy, con người có thể suy tính, sắp đặt chương trình, lên kế hoạch cho phù hợp với thánh ý Chúa và phù hợp với hoàn cảnh riêng tư của mỗi người cũng như của những người khác. Muốn thực hiện được điều đó, cần phải có Ơn Khôn Ngoan để phân định điều nào đúng, điều nào sai. Tất nhiên, cũng cần phải có khả năng mới có thể phân định được. Địều đó cần phải có Ơn Hiểu Biết. Hiểu biết một cách tường tận, cần phải có Ơn Thông Minh và phải rất bén nhạy để không rơi vào lầm lạc. Cũng cần phải có Ơn Sức Mạnh, mới can đảm quyết định và quyết định được đúng với công lý và nhất là theo thánh ý Chúa. Điều nầy đòi hỏi người đó phải luôn đặt mình trong tư thế là phải luôn kính sợ Chúa (Ơn Kính Sợ), không phải vì sợ Chúa phạt, nhưng đúng hơn là sợ Chúa buồn. Những ai muốn thực hiện được điều đó, phài là người có Ơn Đạo Đức. Đó là những người luôn ở trong tình trạng tương quan mật thiết với Chúa Thánh Thần và luôn tuân theo sự hướng dẫn của Ngài. Khi thực hiện các công việc lành thánh, phải luôn nhắm mục đích: Tôn vinh danh Chúa và mưu cầu lợi ích cho các linh hồn vì Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Dịp lễ mừng Chúa Thánh Thần hiên xuống năm nay, mỗi người cùng thành khẩn xin Chúa Thánh Thần kiện toàn ơn lo liệu nơi mỗi người. Thực ra, khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thêm Sức, thì đã được Chúa Thánh Thần ban Bảy ơn. Nhưng qua dòng thời gian, lắm lúc chúng ta lảng quên và có khi hành xử như là không có ơn Chúa. Điều cần thiết là luôn vâng theo tác động Chúa Thánh Thần hướng dẫn.


Nhưng Làm thể nào để nhận ra là chính tác động thực sự của Chúa Thánh Thần nơi một tâm hồn?


Đây là một điều không phải dễ dàng nhận ra. Nơi mỗi người, đôi khi có những tác động khác thường, thì người đó tưởng là tác động của Chúa Thánh Thần. Rồi từ đó có thể gây nên những bè phái, những chuyện lạ. Vì thế, muốn nhận ra một tác động thực sự của Chúa Thánh Thần nơi một tâm hồn, cần phải hội đủ các yếu tố sau đây theo các nhà tu đức trong Giáo hội:


1. Đương sự cần phải có tâm hồn thật khiêm tốn, thinh lặng và luôn biết cầu nguyện. Nghĩa là luôn kết hiệp với Chúa trong suốt cả đời sống, qua những biến cố xảy ra trong đời.


2. Các hành động hay lời nói luôn nhắm đến mục đích: xây dựng tập thể, không chỉ nhắm lợi ích riêng mà quên lợi ích chung của Giáo hội như Chúa Giêsu để lại. Đó là việc thông hiệp giữa mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội.


3. Hành động phải phù hợp với đức bác ái và công bình.


4. Tôn trọng phẩm trật trong Giáo hội, nhất là Giáo hội địa phương. Chúa Thánh Thần không tác động lôn xộn.


5. Khiêm tốn lắng nghe phán quyết thẩm quyền của Giáo hội, nhất là những người trực tiếp được sai đến để phục vụ. Đó là các vị chủ chăn của đương sự.


6. Hành động hay lời nói luôn phải phù hợp với thánh kinh và thánh truyền Giáo hội.


7. Hành động hay lời nói phải xây dựng hiệp nhất trong Giáo hội.


8. Hành động hay lời nói phát xuất từ một người bình thường về phương diện tâm lý và thể lý.


9. Sẵn sàng chấp nhận phán quyết của Giáo hội (đôi khi không phù hợp với ý kiến riêng của mình; bằng lòng chịu thử thách)


10. Một người có đời sống đạo bình thường, phù hợp với luật Chúa và luật của Giáo hội, không bị cản trở để lãnh nhận các bí tích. Và được Giáo hội công nhân và công bố.


Đó là những điều cần thiết để Giáo hội xác quyết những ai được Chúa Thánh Thần tác động để loan báo một sứ điệp hay một công việc đạo đức nào đó. Thiết tưởng cũng cần phải biết: Đức Kitô là mạc khải cuối cùng của Thiên Chúa. Tất nhiên Giáo hội cũng tôn trọng các việc đạo đức cá nhân, lòng sùng kính Đức Maria hay các thánh. Nhưng, không nên bắt buộc một ai đạo đức’’ như tôi. Trong thời đại hôm nay chúng ta thường thấy xuất hiện các phong trào, các nhóm nhân danh Chúa Thánh Thần tác động: Như là Nhóm Trừ quỷ, Nhóm Loan báo sứ điệp từ trời, Nhóm chữa bệnh vv. Thật rất đáng tiếc khi chính quyền phải can thiệp vào các nhóm nầy, sau khi họ đã từ chối lời khuyên cũng như các biện pháp của Giáo hội địa phương đề ra cho họ.


Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài đến với mỗi người chúng con. Để chúng con biết tạ ơn Ngài và biết Ngài. Nhờ đó chúng con cùng cộng tác với Ngài loan bao Tin Mừng.


Trong Chúa Kitô,

Đa-Minh Nguyễn Thanh Phú

Lm. Chánh Xứ
42 visninger

Siste innlegg

Se alle

Thông Báo quan trọng

Cập nhật hóa về việc Giáo xứ Thánh Svithun phải tiến hành thế nào đối với các biện pháp mới ngăn ngừa sự lây nhiễm của nạn đại dịch covid-19, từ chính phủ và Viện y tế Cộng đồng đề xuất ngày từ đếm ng

Comments


Commenting has been turned off.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page