top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Oppdatering ang. førstekommunion 2021

Vi hadde håpet at de nasjonale tiltakene som kom denne uken skulle gjøre det mulig å gjennomføre førstekommunion som planlagt 22.mai. Dessverre har kommunene på Nord-Jæren besluttet å videreføre de strenge tiltakene som vi har hatt siden 25.03, og i tillegg innført rødt nivå på alle barnehager og skoler. Dette betyr at vi må avlyse de gjenværende katekeselørdagene (siden rødt nivå gjelder frem til 30.april). Derfor har sognepresten og katekesekoordinator besluttet å utsette førstekommunionen til høsten, slik at barna får muligheten til å forberede seg litt bedre.


Ny dato for førstekommunion er 25.september 2021.


Forhåpentligvis vil vi da være i en tilnærmet normal situasjon, og vi kommer derfor til å planlegge for 2 messer, en kl. 11.00 og en kl. 13.00. Foreldre kan allerede nå komme med ønske om tidspunkt, dette gjøres på e-post til katekesekoordinator.


Katekese kommende lørdag, 17.april og lørdag 24.april, er altså avlyst grunnet rødt nivå på skoler. OBS: det blir istedenfor katekese 22. mai.

Vi kommer til å kalle inn til øvelse, skriftemål og foreldremøte i forkant av førstekommunionen. Datoer for dette er ikke avklart enda.


Ta gjerne kontakt med katekesekoordinator dersom dere har spørsmål om førstekommunion eller annet som gjelder katekese!

18 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page