top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Prestestudent på besøk - si hei til Ameer

Oppdatert: 14. jan. 2022

Menigheten vår er så heldig at vi igjen har fått besøk av en prestestudent! Han skal være hos oss i hele januar. Under kan du lese hans egen presentasjon av seg selv.


Jeg heter Ameer Marbenah ble født i Baghdad i 1982, og kom til Norge i 2005 som flyktning og asylsøker. Jeg er en del av en stor familie som består av 11 søsken.


Jeg gikk på voksenopplæring, videregåendeskole i Røyken. Jeg hadde, og har fortsatt, en stor vilje til å være en del av det norske samfunnet. Jeg liker kroppsøving, å lese, å lage mat, og å se på fotball, særlig italiensk fotball. Jeg liker også å gå turer både i naturen og i byer. Jeg snakker arameisk, arabisk, norsk, engelsk og grunnleggende italiensk.


I 2009 kjente jeg at Gud har kalt meg til å ofre mitt liv for Ham. Den nye historien om mitt liv begynte når jeg sa ja til Gud. I begynnelsen ville jeg bli munk, og jeg besøkte flere kloster for å prøve mitt kall.


I år søkte jeg om å bli tatt opp som prestekandidat i St. Eystein presteseminar for Oslo katolske bispedømme. Fra høsten 2021 gjennomfører jeg propedeutisk år ved det engelske presteseminaret i Valladolid.


For meg er det å bli prest å være tjener både for Gud og Hans folk. Ikke fremmede folk, men det folket som jeg selv er en del av, min nye familie. Gud gir alltid samme svar når jeg spør Ham om mitt kall og sier «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv». På min vandring i Guds rike spør Jesus meg som Han spurte Peter ifølge Johannes evangeliet 21:15-17; Har du meg kjær? Jeg sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til meg: Fø mine får!». Mitt kall i livet fullføres ved å elske min neste som meg selv og fø dem.


Min visjon om presteskapet kommer til virkelighet gjennom gjerninger.Vi ønsker Ameer velkommen til oss, og håper han vil få utbytte av sin tid her i St. Svithun!


63 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page