top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Thông Báo quan trọng

Oppdatert: 19. des. 2021

Cập nhật hóa về việc Giáo xứ Thánh Svithun phải tiến hành thế nào đối với các biện pháp mới ngăn ngừa sự lây nhiễm của nạn đại dịch covid-19, từ chính phủ và Viện y tế Cộng đồng đề xuất ngày từ đếm ngày 09.12 – 12.01.2022 (Bốn tuần).


Các biện pháp nầy được áp dụng cho Giáo xứ Thánh Svithun kể từ ngày 09.12.2020 đến ngày 12.01.2022.


1. Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020, các thánh lễ tại giáo xứ sẽ được cử hành với 50 người tham dự (tilviste sitteplasser).


2. Tất cả những ai tham dự thánh lễ Phải đặt vé qua trang mạng https://billett.katolsk.no/ trước.


3. Các giáo hữu chỉ ngồi vào đúng chỗ đã ghi số. Các người trong cùng một gia đình hay cùng ở chung một nhà có thể ngồi gần. Không chạy lui tới trong nhà thờ. Nếu xảy ra chuyện đó, linh mục có thể ngưng thánh lễ vì lý do không tôn trọng chỉ thị phòng chống dịch và nguy cơ lây nhiểm người khác.


4. Các giáo hữu không được rời khỏi chỗ mình ngồi. Khi vào nhà thờ xin mọi người ngồi tại chỗ. Không đi tới lui trong nhà thờ.


5. Việc rước lễ: Linh mục, thầy Phó Tế hoặc Thừa Tác Viên ngoại thường, sẽ đến với từng người ước muốn rước lễ. Những người nầy ĐỨNG TẠI CHỖ. Những ai không rước lễ xin ngồi.


6. Sau khi thánh lễ kết thúc, mọi người thinh lặng ra về. KHÔNG nói chuyện trong nhà thờ, trước hoặc sau thánh lễ. Và đặc biệt không tụ họp thành nhóm trước lới ra vào.


7. Luôn có những người trực trong các thánh lễ. Những người trực nầy cũng đảm nhận công việc giúp những người khác bảo vệ nạn lây nhiễm. Những người nầy đã được linh mục chánh xứ ủy thác. Xin mọi người tôn trọng những người trực, để Thánh Lễ có thể diễn ra tốt đẹp.


8. Gác đàn chỉ để ưu tiên cho các ca viên. Các ca viên không cần ghi danh trong billett.katolsk.no, nhưng phải ghi danh nơi Ca Trưởng tuỳ anh ca trưởng sắp xếp. Ca viên phải sài cửa hậu khi vào và ra. Ca viên không xuống bên dưới nhà thờ.


9. Các thành viên trong Ban Đại Diện, Ban Phụng Tự và các em giúp lễ không cần ghi danh trong billett.katolsk.no. Ban Phụng Tự và các em giúp lễ đi vô cừa nhà Nguyện và ra cửa hầm bên dưới phòng Thánh.


10. Tất cả mọi người khi tham dự thánh lễ phải mang khẩu trang (påbudt, nasjonal tiltak).


11. Trong thời gian này, nhà thờ chỉ ưu tiên cử hành các bí tích Thánh Thể. Khi cầu nguyện riêng, xin vui lòng thực hành tại tư gia.


12. Chỉ sử dụng các chỗ có ghi số nơi các hàng ghế trong nhà thờ. Không sử dụng chỗ không có ghi số.


13. Các lớp học giáo lý hủy bỏ trong tháng 12 và các sinh hoạt của cá nhóm trẻ trên 12 tuổi. Ca đoàn cũng ngưng tập hát trong mỗi ngày thứ Sáu.


Để có thể khắc phục được giai đoạn khó khăn nầy, tất cả chúng ta cùng phải làm việc với nhau và luôn giúp nhau sống đời sống Đức Tin.

Xin Chúa ở cùng tất cả chúng ta.


Trong Chúa Kitô,

Đa-Minh Nguyễn Thanh Phú

Lm. Chánh xứ

328 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page