top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Thông báo từ giáo xứ đến các Cộng đoàn

Oppdatert: 2. jul. 2021

Theo như thông tin từ FHI và chính phủ thì xã hội đã được mở rộng thêm chút (ikke tilviste sitteplasser) cho việc tham dự thánh lễ và nghi thức (nasjonale tiltak) đối với các tôn giáo. Tuy nhiên, chính phủ vẫn buộc tất cả nên thận trọng khi tổ chức tiệc tùng cũng như khi tụ họp đông người và sài khẩu trang khi không giữ được khoản cách 1 m.


Giáo xứ sẽ thức hiện những điều như sau từ ngày 26.06.2021:

- Các Thánh Lễ trong Giáo xứ, sẽ được mở rộng thêm với 163 có thể tham dự trong một Thánh Lễ.

- Chỉ giữ khoảng cách 1 m, nhưng không cần phải nhảy qua một băng ghế như trước và khi rước lễ, giáo dân có thể đi lên rước lễ như thường lệ. Đễ có chật tự khi đi lên rước lễ, xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các bạn trẻ theo sự chỉ dẫn của các thành viên trong Ban Mục Vụ.

- Giáo dân tham dự Thánh Lễ vẫn phải ghi danh trong billett.katolsk.no.

- Giáo dân khi đã được điểm danh, có thể tự ý tìm chỗ ngồi. Nhưng phải ngồi TRÊN số trên băng ghế, không ngồi chúng. Ngoại trừ con em nhỏ dưới 12 tuổi và cần sự giúp đỡ của phụ huynh.

- Thành viên ca đoàn ngồi trên gác đàn. Và ghi danh nới anh Ca Trưởng.

- Ban Phụng Từ và các em giúp lễ ghi danh nơi anh Phó Tr


ưởng Nghi trong phòng thánh khi giúp lễ.

- Thành viên trong Ban Mục Vụ, Ban Phụng Tự và các em Giúp Lễ phải mang khẩu trang khi tiến hành nhiệm vụ.

- Khi tham dự Thánh Lễ, quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các bạn trẻ có thể tùy ý dùng khẩu trang.


Văn phòng giáo xứ Thánh Svithun


118 visninger

Siste innlegg

Se alle

Thông Báo quan trọng

Cập nhật hóa về việc Giáo xứ Thánh Svithun phải tiến hành thế nào đối với các biện pháp mới ngăn ngừa sự lây nhiễm của nạn đại dịch covid-19, từ chính phủ và Viện y tế Cộng đồng đề xuất ngày từ đếm ng

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page