top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Thông tin liên quan đến cử hành Thánh Lễ trong tháng 04-2021

Thật không vui lắm, khi Giáo xứ chúng ta vẫn chưa được củ hành Thánh Lễ với 100 người (theo biện pháp toàn quốc) tham dự. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ vẫn giữ 20 người tham dự trong các Thánh Lễ, như trong thời gian chúng ta đang tuân giữ.

Các Thánh Lễ sẽ được đăng tren billett.katolsk.no theo tiêu chuẩn "ai nhanh tay, lẹ mắt thì được" ngoại trừ những thành viên chuyên biệt như sau:

  1. Gian cung thánh: dành cho Ban Phụng Tự và các em giúp lễ. Lối vào ra từ Nhà Nguyện Thánh Thể.

  2. Gác đàn: ca viên tổ trực trong ca đoàn Thánh Phanxicô. Lối vào ra từ cửa hông bên ngoài nhà thờ.

  3. Hai người trực thành viên trong Ban Mục Vụ (không phải ghi danh, nhưng cũng sẽ nằm trong số 20 người tham dự Thánh Lễ).

  4. Còn 18 vé dành cho Cộng đoàn ghi danh trong billett.katolsk.no. Lối vào từ cửa chính và lối ra từ hai cửa hông nhà thờ.

Rất có thể tình hình này sẽ phải kéo dài hơn. Xin Cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho đại dịch mau chóng qua. Xin qúy ông bà và anh chị em tiếp tục theo dõi các thông tin chính thức từ chính phủ để cập nhật những các biện pháp mới nhất

99 visninger

Siste innlegg

Se alle

Thông Báo quan trọng

Cập nhật hóa về việc Giáo xứ Thánh Svithun phải tiến hành thế nào đối với các biện pháp mới ngăn ngừa sự lây nhiễm của nạn đại dịch covid-19, từ chính phủ và Viện y tế Cộng đồng đề xuất ngày từ đếm ng

Comments


Commenting has been turned off.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page