Messetider

OBS! For å delta på messe må man registrere seg på forhånd gjennom billett.katolsk.no.

Informasjon i forbindelse med covid-19:


MESSETIDER: 

Grunnet restriksjoner kan messetidene endre seg fra uke til uke. 

Vi publiserer jevnlig oppdateringer, blant annet i forbindelse med koronasituasjonen, disse finner du under "Nyheter". 

MESSEDELTAKERE

Mellom 16.april og 27.april er alle messer i St. Svithun avlyst, som følge av tiltakene for Nord Jæren. 

SKRIFTEMÅL

Grunnet covid-19 er det ikke mulig å skrifte før messen, ta kontakt direkte med presten eller ring menighetskontoret for å avtale skriftemål. 

Eukaristi.jpg
 

Ordinære messetider

MANDAG TIL FREDAG

Kl. 11.00

Messe på norsk

Kl. 18.00

Messe på norsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

 

Ordinære messetider

LØRDAG

Kl. 08.30

Messe på polsk

Kl. 18.00

Messe på norsk

 

Ordinære messetider

SØNDAG

Kl. 08.00

Messe på polsk

Kl. 09.30

Messe på engelsk

Kl. 11.00

Høymesse på norsk

Kl. 12.30

Messe på polsk

Kl. 14.00

Messe på vietnamesisk

Kl. 17.30

Messe på engelsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

 

Messer på andre språk

Kl. 17.00

Messe på italiensk

1.søndag i måneden

Kl. 16.30

Messe på fransk

2.lørdag i måneden

Kl. 16.00 / 15.00

Messe på spansk

2.søndag i måneden / 4.lørdag i måneden

Kl. 15.00

Messe på burmesisk

2.lørdag i måneden

Kl. 16.00

Messe på tamilsk

3.søndag i måneden

Kl. 16.00

Messe på filippinsk

4.søndag i måneden

-

Messe på andre språk

Kontakt menighetskontoret for informasjon

 

Utenfor Stavanger

Kl. 17.00

Egersund

1. søndag i måneden: Messe på norsk

Kl. 18.00

Egersund

2. søndag i måneden: Messe på engelsk/filipinsk 

Kl. 18.00

Eigerøy

3. lørdag i måneden: Messe på polsk

Kl. 18.00

Lunde

Siste lørdag i måneden: Messe på polsk 

 

Andakter & annet

Katekese Egersund

1. søndag i måneden fra 15.30 til 16.45

Skriftemål

En halvtime før de fleste messer, eller ved å henvende seg til en prest.

Familiemesse

3. søndag i måneden: både i høymessen på norsk, engelsk messe og vietnamesisk messe.

Tilbedelse

Onsdag etter polsk messe kl. 19

Torsdag etter norsk messe kl. 18

Fredager 15-18

    - Høytidelig avslutning ca. kl. 17.30