Messetider

OBS! For å delta på messe må man registrere seg på forhånd gjennom billett.katolsk.no.

Informasjon i forbindelse med covid-19:

MESSETIDER: 

Grunnet restriksjoner kan messetidene endre seg fra uke til uke. Blant annet er messer i Egersund for øyeblikket avlyst.

Kontakt menighetskontoret eller sjekk søndagsbladet hvis du har spørsmål om messetider. 

MESSEDELTAKERE

Nasjonale retningslinjer tillater nå kun 20 deltakere i hver messe (til og med 14.april 2021). Derfor ber vi om at dere ikke tar med små barn (under kommunionsalder) til kirken akkurat nå. 

SKRIFTEMÅL

Grunnet covid-19 er det ikke mulig å skrifte før messen, ta kontakt direkte med presten eller ring menighetskontoret for å avtale skriftemål. 

Eukaristi.jpg
 

Ordinære messetider

MANDAG TIL FREDAG

Kl. 11.00

Messe på norsk

Kl. 18.00

Messe på norsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

 

Ordinære messetider

LØRDAG

Kl. 08.30

Messe på polsk

Kl. 18.00

Messe på norsk

 

Ordinære messetider

SØNDAG

Kl. 08.00

Messe på polsk

Kl. 09.30

Messe på engelsk

Kl. 11.00

Høymesse på norsk

Kl. 12.30

Messe på polsk

Kl. 14.00

Messe på vietnamesisk

Kl. 17.30

Messe på engelsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

 

Messer på andre språk

Kl. 17.00

Messe på italiensk

1.søndag i måneden

Kl. 16.30

Messe på fransk

2.lørdag i måneden

Kl. 16.00 / 15.00

Messe på spansk

2.søndag i måneden / 4.lørdag i måneden

Kl. 15.00

Messe på burmesisk

2.lørdag i måneden

Kl. 16.00

Messe på tamilsk

3.søndag i måneden

Kl. 16.00

Messe på filippinsk

4.søndag i måneden

-

Messe på andre språk

Kontakt menighetskontoret for informasjon

 

Utenfor Stavanger

Kl. 17.00

Egersund

1. søndag i måneden: Messe på norsk

Kl. 18.00

Egersund

2. søndag i måneden: Messe på engelsk/filipinsk 

Kl. 18.00

Eigerøy

3. lørdag i måneden: Messe på polsk

Kl. 18.00

Lunde

Siste lørdag i måneden: Messe på polsk 

 

Andakter & annet

Katekese Egersund

1. søndag i måneden fra 15.30 til 16.45

Skriftemål

En halvtime før de fleste messer, eller ved å henvende seg til en prest.

Familiemesse

3. søndag i måneden: både i høymessen på norsk, engelsk messe og vietnamesisk messe.

Tilbedelse

Onsdag etter polsk messe kl. 19

Torsdag etter norsk messe kl. 18

Fredager 15-18

    - Høytidelig avslutning ca. kl. 17.30

 

51 51 70 20

©2021 by St. Svithun katolske menighet. Proudly created with Wix.com