top of page

Messetider

Til hverdagsmesser benyttes den røde sidedøren på høyre side av kirken som inngang. 


Blad ned for ordinære messe tider
 

Eukaristi.jpg

Ordinære messetider

MANDAG TIL FREDAG

Kl. 11.00

Messe på norsk 

Kl. 18.00

Messe på norsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

Messetider: Join Us
Messetider: Tidsplan

Ordinære messetider

LØRDAG

Kl. 08.30

Messe på polsk

Kl. 18.00 

Messe på norsk

Messetider: Tidsplan

Ordinære messetider

SØNDAG

Kl. 08.00

Messe på polsk

Kl. 09.30

Messe på engelsk

Kl. 11.00

Høymesse på norsk

Kl. 12.30

Messe på polsk

Kl. 14.00

Messe på norsk/ vietnamesisk

Kl. 17.30

Messe på engelsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

Messetider: Tidsplan

Messer på andre språk

Kl. 16.30

Messe på italiensk

1.lørdag i måneden

Kl. 16.30

Messe på fransk

2.lørdag i måneden

Kl. 16.00 / 15.00

Messe på spansk

2.søndag i måneden / 4.lørdag i måneden

Kl. 15.00

Messe på burmesisk

1.lørdag i måneden

Kl. 16.00

Messe på tamilsk

3.søndag i måneden

Kl. 16.00

Messe på filippinsk

4.søndag i måneden

-

Messe på andre språk

Kontakt menighetskontoret for informasjon

Messetider: Tidsplan
Utenfor Stavanger

Kl. 15.00

1. søndag i måneden: Messe på engelsk

Kl. 15,00

2. søndag i måneden: Messe på engelsk 

Kl. 18.00

3. lørdag i måneden: Messe på polsk

Kl. 18.00

Siste lørdag i måneden: Messe på polsk 

Messetider: Tidsplan
Andakter & annet

Katekese Egersund

Kontakt katekesekoordinator for informasjon

Skriftemål

En halvtime før de fleste messer, eller ved å henvende seg til en prest.

Familiemesse

3. søndag i måneden: både i høymessen på norsk, engelsk messe og vietnamesisk messe.

Tilbedelse

Onsdag etter polsk messe kl. 19

Torsdager 17.00-17.45 på norsk

Messetider: Tidsplan
bottom of page