Messetider

Til hverdagsmesser benyttes den røde sidedøren på høyre side av kirken som inngang. 

Eukaristi.jpg

Ordinære messetider

MANDAG TIL FREDAG

Kl. 11.00

Messe på norsk 

Kl. 18.00

Messe på norsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

 
 

Ordinære messetider

LØRDAG

Kl. 08.30

Messe på polsk

Kl. 18.00 

Messe på norsk

 

Ordinære messetider

SØNDAG

Kl. 08.00

Messe på polsk

Kl. 09.30

Messe på engelsk

Kl. 11.00

Høymesse på norsk

Kl. 12.30

Messe på polsk

Kl. 14.00

Messe på norsk/ vietnamesisk

Kl. 17.30

Messe på engelsk

Kl. 19.00

Messe på polsk

 

Messer på andre språk

Kl. 16.30

Messe på italiensk

1.lørdag i måneden

Kl. 16.30

Messe på fransk

2.lørdag i måneden

Kl. 16.00 / 15.00

Messe på spansk

2.søndag i måneden / 4.lørdag i måneden

Kl. 15.00

Messe på burmesisk

1.lørdag i måneden

Kl. 16.00

Messe på tamilsk

3.søndag i måneden

Kl. 16.00

Messe på filippinsk

4.søndag i måneden

-

Messe på andre språk

Kontakt menighetskontoret for informasjon

 
Utenfor Stavanger

Kl. 15.00

1. søndag i måneden: Messe på engelsk

Kl. 18.00

2. søndag i måneden: Messe på engelsk/filipinsk 

Kl. 18.00

3. lørdag i måneden: Messe på polsk

Kl. 18.00

Siste lørdag i måneden: Messe på polsk 

 
Andakter & annet

Katekese Egersund

1. søndag i måneden fra 15.30 til 16.45

Skriftemål

En halvtime før de fleste messer, eller ved å henvende seg til en prest.

Familiemesse

3. søndag i måneden: både i høymessen på norsk, engelsk messe og vietnamesisk messe.

Tilbedelse

Onsdag etter polsk messe kl. 19

Torsdager 15-17.45

    - Høytidelig avslutning ca. kl. 17.30