top of page
Katolsk forum: Text

KATOLSK FORUM I STAVANGER

 Katolsk forum i Stavanger er et åpent foredragsforum i regi av St. Svithun katolske menighet, som ønsker å inspirere med ulike temaer i skjæringspunktet kirke, kultur og samfunn. Katolsk forum er også  medlem av Norske Kirkeakademier.

Program og kontakt informasjon

Foredragene holdes i menighetssalen, inngang fra St. Olavsgate.

Se også Facebook for program og utfyllende informasjon

   Styreleder: Anne Marie Gjølme, tel. 900 75 746
   Styremedlemmer: Astrid Nitter Engen, Øystein Jensen, Clarisse          

   Mpinganzima, Hans Kristian Jakobsen

     Vårens program

Søndag 11. februar kl 19 (I menighetssalen) 
MIN VEI TIL DEN KATOLSKE KIRKEN 
Ved Ulf Ekman og Pål Johannes Nes. Arr. i samarbeid med EWTN Norge.   
 

Lørdag 24. februar kl 10-15 (I menighetssalen) 
FASTERETRETT 
Ved pater Juan Carlos Roldan, St. Svithun katolske menighet

 

10. mars kl 19 (I menighetssalen)
PÅSKENS LITURGIER

Ved sogneprest Pål Bratbak, St. Svithun katolske menighet

Katolsk forum: Leadership
Bilde1.png
Bilde2.png
Bilde3.png
bottom of page