top of page
Stained Glass

Bli medlem

Det er avgjørende for Den katolske kirke å ha oversikt over de troende for å kunne tilby pastorale og liturgiske tjenester. I Norge er medlemsregistrering av katolikker dessuten nødvendig for at Kirken skal motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte trossamfunn, og Kirken må innhente fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) for sine medlemmer. Ellers mister Kirken offentlige økonomiske tilskudd.


Har du spørsmål kan du kontakte medlemssenteret på telefon 23 21 94 90, e-post til medlem@katolsk.no eller ved å sende en SMS til 417 16 052.

Bli medlem: Give

Registrere seg som medlem

Det finnes ikke noe internasjonalt register over katolikker. Derfor må katolikker som flytter til Norge, aktivt registrere seg dersom de ønsker å være medlem av Den katolske kirke i Norge. Å være registrert i Den katolske kirke i Norge koster ingenting og medfører etter gjeldende norsk lov ingen kirkeskatt. Man føres heller ikke inn i noe offentlig register.

Registreringen kan gjøres på tre ulike måter:

Alternativ A

SMS

Send SMS til nr. 417 16 052
med tekst: ETTERNAVN, FORNAVN, FØDSELSDATO (f.eks.: HANSEN, OLAV, 1984–12–31)


Send én SMS per person

Alternativ B

Papirskjema

Skjemaet finner du bak i kirken. Du kan også kontakte menighetskontoret for å få et skjema.

Alternativ C

På nett

Du kan registrere deg og din familie på medlem.katolsk.no


Skjemaet er kryptert slik at du sender informasjonen sikkert.

Bli medlem: Join Us
bottom of page