top of page
dc0df34e-0745-4838-83c8-a45cff20ce64.jpe

Tid: Kurset begynner etter kveldsmessen kl. 18.00 (ca. 18.30)

Sted: St. Joseph-bygget (inngang ved parkeringsplassen nedenfor kirken).

 

Kursansvarlige er sogneprest p. Pål Bratbak og lektor Magnus Wathne

Påmelding klikk her!

Datoer for vårens troskurs:

23. januar, 6. februar, 20. februar, 5. mars, 19. mars, 9. april, 23. april, 7. mai.

Troskurs: Join Us

Troskurs

Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å fordype seg den katolske tro, og er særlig utformet for ikke-katolikker som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.

Troskurs i St. Svithun menighet høstsemesteret 2023

12. september: «Hva er det katolske greia?» Et katolsk livssyn og innføring i kirkerommet.

26. september: Messen skritt for skritt. En gjennomgang av messens deler.

10. oktober: Guds åpenbaring, Skrift og tradisjon, og Kirkens rolle.

24. oktober: Frelseshistorien på 60 minutter.

14. november: Troen som gave fra Gud og menneskets svar

28. november: Det moralske liv som en tilslutning til Guds åpenbaring. Prinsipper for katolsk morallære.

12. desember: «Kirkens tro». En gjennomgang av Trosbekjennelsen. 

bottom of page