top of page
Uke23.png

Tid: Kurset begynner etter kveldsmessen kl. 18.00 (ca. 18.45)

Sted: St. Josef-bygget (inngang ved parkeringsplassen nedenfor kirken).

 

Kursansvarlige er sogneprest p. Pål Bratbak og lektor Magnus Wathne

Påmelding klikk her!

Troskurs: Join Us

Troskurs

Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å fordype seg den katolske tro, og er særlig utformet for ikke-katolikker som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.

23. januar: Sakramentene (Dåp og konfirmasjon)  

6. februar: Sakramentene (Eukaristien)

20. februar: Sakramentene (Skriftemål, ordinasjon, og sykesalving)

5. mars: Et katolsk perspektiv på ekteskap og seksualitet

19. mars: Kirkens natur, oppdrag og oppbyggelse 

9. april: Helgener

23. april: Bønn (Med utganspunkt i bønnene Fader Vår, Hill deg Maria)  

7. mai: «Godt og blandet» (Spørsmål og svar) 

bottom of page