top of page

Konfirmantkatekese

Ungdomsårene er en spennende tid, men også krevende. Det som gjør disse årene spennende er blant annet at det er en tid for å stille nye spørsmål og gjøre seg nye erfaringer. Ved å stille spørsmål kan man finne nye svar, og lærer man seg selv og verden bedre – og vi modnes som mennesker. I disse årene kan også troen modnes – fra en barnetro til en voksentro. Også dette er noe av det som kan gjøre ungdomsårene både spennende og krevende.

Vi i St. Svithun menighet vil gjerne hjelpe deg å fortsette og modnes i troen gjennom konfirmasjonsforberedelse, slik at du kan være godt forberedt om du ønsker å bli konfirmert.

Selv om du ikke er medlem av den katolske kirke eller ikke er døpt, er du velkommen til å bli med på konfirmantundervisning hos oss :-)

 

Det å være troende handler om noe langt mer enn å tilegne seg kunnskap. Troen skal også erfares og leves! Gjennom undervisning, messer og andre aktiviteter får du en mulighet til å lære mer om Kristus og den Kirke han har grunnlagt. Her får du også mulighet til å oppleve et katolsk fellesskap, få nye katolske venner, eller bli bedre kjent med de du allerede har.

Søndagsmessen er hjerteslaget i Kirkens liv, og i den troendes liv. Derfor legger vi opp til at det meste av undervisning skjer på søndager etter høymessen kl.1100. Men vi tilbyr undervisning på andre dager også.

Om du blir med på opplegget, så er vi sikre på at det vil bli to interessante år, både for deg og for oss! 😉

Undervisnings tilbud

For å gi de beste vekstvilkårene for troen, strekker forberedelsen til konfirmasjon i Oslo katolske bispedømme seg over to år. 

Undervisningen begynner med aktiv deltagelse i messen; deretter samler konfirmantene i grupper med egen lærer, hvor de jobber med en kombinasjon av teoretiske og praktiske oppgaver, diskusjoner og aktiviteter. Kateketerne som underviser er frivillige i menigheten.

År 1 (fra 8. klasse): én gang i måneden, med messe + 2 timers økt.

  • Gruppe 8A: lørdager kl.1200-1500. For ungdommer som allerede har vært på katekese og har den grunnleggende kunnskap om vår tro. Vi bygger videre på kunnskapen de allerede har.

  • Gruppe 8B: søndager kl.1100-1400. For ungdommer som ikke har vært på katekese i de siste årene eller er nye på katekese. Vi begynner med det elementære.

År 2 (fra 9. klasse): messe + økt i gruppe.

  • Grupper 9A og 9B: 11 økter i året på forskjellige søndager kl.1100-1430 (ca. hver tredje søndag, se på kalender), med høymesse.

  • Gruppe 9C: annenhver tirsdag kl.1800-2000, med kveldsmesse.

NB: dersom du ikke har deltatt i første del av konfirmasjonsforberedelse (8. klasse), og om du ikke har mottatt førstekommunion, vil vi forsøke å kompensere for det i løpet av året med ekstra undervisning.

Konfirmanthelg

Det blir en helgetur for hvert trinn, fra fredag til søndag, høsten 2024 for År 2 og vinteren 2025 for År 1. Den er en obligatorisk del av undervisningen. Der kan ungdommene blir bedre kjent med hverandre og leve troen i felleskap!

Påskeleir

Liturgien og messene er den viktigste kilden Gud har gitt oss til å bli kjent med Ham. For å vokse i forståelse av hva troen dypest sett handler om, og fordi det kristne liv springer ut av påskens glade budskap om at Jesus har overvunnet døden og vil gi oss evig liv, så vil vi at de som skal konfirmeres opplever feiringen av påsken i kirken.

Det er forventet at alle årets konfirmanter (de som følger År 2 av undervisningen) deltar på en påskeleir. Konfirmantene skal velge mellom påskeleir arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK), eller påskeleir i menigheten:

  • NUKs påskeleir under den hellige uke fra Palmesøndag 13/04/2025 til 1. Påskedag 20/04/2025. Pris ca. 2000 kr. Den dekker transport, kost og losji under hele uken. Se mer info på www.NUK.no.
    "Konfirmantleir i påsken er en fulltreffer år etter år! [...] Påskeleir er en opplevelse for livet! Som konfirmant er det spennende å oppleve Påskens levende liturgi, og samtidig møte mange andre unge katolikker fra hele Norge. For mange blir dette en erfaring de senere bygger mye av sitt videre engasjement på." (NUK). NUKs påskeleir har i mange år betydd svært mye for alle som har deltatt, både ledere og konfirmanter. Derfor vil vi anbefale dette på det sterkeste ;-)

  • Mini-leir i menigheten: fra Skjærtorsdag 17/04/2025 til 1. Påskedag 20/04/2025. Det blir opplegg i menigheten, og vi deltar i liturgien. De som ønsker å bo hjemme kan gjøre det, og vi tilbyr også overnatting på plass. Pris ca. 400 kr.

Konfirmasjon

Ungdommene som følger År 2 av undervisningen kan bli konfirmert på slutten av skoleåret av biskopen, her i St Svithun kirken.

Konfirmasjonsdag 2025: lørdag ?? 2025.

Betaling

Konfirmantkatekesen koster kr. 1200 per konfirmant per år, og kan betales enten gjennom bank eller Vipps.

Kontonummer: 3000.65.49108 - merk betalingen med konfirmantens navn og klasse.

Vipps: #589798 - skriv konfirmantens navn og klasse som tekst.

 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom dere opplever problemer med betalingen. 

Påmelding for 2024-2025 har åpent på vår nettside.

Konfirmantkatekese (NORSK): What's Happening
Konfirmantkatekese (NORSK): Events

Datoer for konfirmant katekese 2024-2025

Konfirmantkatekese (NORSK): Events
bottom of page