top of page

Konfirmantkatekese

Ungdomsårene er en spennende tid, men også krevende. Det som gjør disse årene spennende er blant annet at det er en tid for å stille nye spørsmål og gjøre seg nye erfaringer. Ved å stille spørsmål kan man også finne nye svar, og på den måten lærer vi oss selv og verden bedre å kjenne – og vi blir mer modne mennesker. I disse årene kan også troen modnes – fra en barnetro til en voksentro. Også dette er noe av det som kan gjøre ungdomsårene både spennende og krevende.

Vi i St. Svithun menighet vil gjerne hjelpe deg og fortsette å modnes i troen gjennom årets konfirmasjonsforberedelse, slik at du kan være godt forberedt om du ønsker å bli konfirmert.

 

Det å være troende handler om noe langt mer enn å tilegne seg kunnskap. Troen skal også erfares og leves! Derfor legger vi om slik at det meste av undervisning skjer på søndager etter høymessen kl.11.00. For de som har utfordringer med å komme seg til kirken på søndager, så er det tilbud om undervisning på onsdager.

Søndags undervisning: hver 3. søndag - fra 11.00 til 14.30  (8. klasse gr.1 - 9. klasse gr.1 - 9. klasse gr.2).

Onsdags undervisning: to ganger i måneden - fra 18.00 til 20.15 (8. klasse gr.2 - 9. klasse gr.3).

Konfirmasjonsmelding

I forbindelse med konfirmasjonen trenger vi en del informasjon om konfirmanten og fadderen. For enkelhetsskyld ber vi derfor om at dere fyller ut skjemaet kalt "Konfirmasjonsmelding" / "Notice of Confirmation". Husk at dere også må sende inn dåpsattest for barn som ikke har mottatt dåp eller førstekommunion i Norge. Vi trenger også dåps og konfirmasjonsattest for fadder (med mindre sakramentene er mottatt i Norge). Ta kontakt dersom dere skulle oppleve problemer med å skaffe attestene. 

Leir

Som en obligatorisk del av undervisningen arrangeres det leirer for konfirmantene. 

Alternativ 1: NUKs påskeleir for årets konfirmanter: palmesøndag 24. mars – påskedag 31. mars 2024. Pris kr 1900 (medlemspris). NUKs påskeleirer har i mange år betydd svært mye for alle som har deltatt, både ledere og konfirmanter. Derfor vil vi anbefale dette på det sterkeste. Prisen dekker transport, kost og losji under hele uken. Se mer informasjon på www.NUK.no

Alternativ 2: Menighetens «bohjemme-påskeleir» i Triduum Akersveien: skjærtorsdag 28. mars – påskedag 31. mars. Pris kr 500. Vi arrangerer dagsaktiviteter som lærer oss om påskens mysterier, samtidig som vi deltar i menighetens liturgiske program. Det blir én overnatting: lørdag, natt til påskemorgen

Konfirmant helgene arrangeres utenom og er også en obligatorisk del av katekese undervisningen.

Betaling

Konfirmantkatekesen koster kr. 1200 per konfirmant og kan betales enten gjennom bank eller vipps. 

Kontonummer: 2801 53 98142 - merk betalingen med konfirmantens navn og klasse.

Vipps: #589798 - skriv konfirmantens navn og klasse som tekst.

 

Påmeldingsfrist er 4. september 2023.

Ta kontakt med menighetskontoret dersom dere opplever problemer med betalingen. 

Konfirmantkatekese (NORSK): What's Happening
Konfirmantkatekese (NORSK): Events

Datoer for konfirmant katekese

2023-2024_8.-9. Datoer Klokkeslett.jpg
2023-2024_8.-9. Kalender.jpg
Konfirmantkatekese (NORSK): Events
bottom of page