top of page

Katekese 1.-7. klasse

For barn som går i 1.-7. klasse har vi katekese en lørdag i måneden. På katekesen lærer barna om den Katolske kirke sin tro, og de får muligheten til å skape et katolsk felleskap med barn på sin egen alder.

For at barn og unge skal ha et godt og nært forhold til troen og kirken, er samarbeidet mellom kirke og hjem helt nødvendig. Vi oppfordrer derfor til at voksne og barn jevnlig går i messen sammen, også i katekesemesser!

 

Undervisning 1.-7. klasse

I St. Svithun er det mulig å velge mellom to grupper når det gjelder undervisning:

               - Gruppe 1 begynner med katekese kl.10.00-12.00, så messe kl.12.00 (ferdig kl.13.00).

               - Gruppe 2 begynner med messe kl.12.00, så katekese kl.13.00-15.00.

Førstekommunion

Å motta vår Herre Jesus Kristus i den hellige kommunion er et sakrament som gir oss næring daglig. Å motta den for første gang krever forberedelse slik at barn er klar over betydningen av denne gesten.

Grunnkurset for barn som skal motta første hellige kommunion starter i 2. klasse og varer frem til og med 3. klasse (dette er et 2 års program).

Men det er aldri for sent! Barna i 4.-7. klasse kan også forberede seg til førstekommunion med å følge to år av vanlig katekeseundervisning + et ekstrakurs om Eukaristien og skriftemål.

 

Betaling

Katekesekontingenten er kr. 500 for ett barn og kr. 700 for en familie.

 

Innbetaling kan gjøres gjennom bank eller Vipps:

Kontonummer: 3000.65.49108 – merk betalingen med barnets navn, klasse og gruppe.

Vipps: #589798 (KATEKESE - St. Svithun Menighet) skriv barnets navn, klasse og gruppe som tekst.

Ta kontakt med menighetskontoret dersom du opplever problemer med betalingen. 

Påmelding for 2024-2025 har åpent på vår nettside.

For å lese vår personvernerklæring klikk her.

Katekese 1.-7.klasse (NORSK): What's Happening
Datoer for katekese undervisning 2024 - 2025
wohooo.png
bottom of page