top of page

Katekese 1.-7.klasse

For barn som går i 1.-7. klasse har vi katekese en lørdag i måneden. På katekesen lærer barna om den Katolske kirke sin tro, og de får barna muligheten til å skape et katolsk felleskap med barn på sin egen alder.

For at barn og unge skal ha et godt og nært forhold til troen og kirken, er samarbeidet mellom kirke og hjem helt nødvendig. Vi oppfordrer derfor til at voksne og barn jevnlig går i messen sammen, også i katekesemesser!

 

Førstekommunion

For barn som skal motta første hellige kommunion starter den obligatoriske undervisningen i 2. klasse og varer frem til og med 3. klasse. Før førstekommunionen må dere sende inn "Førstekommunionsmelding" / "Notice of 1st Holy Communion".

 

Undervisning 1.-7. klasse

I St. Svithun er det mulig å velge mellom to grupper når det gjelder undervisning:

               - Gruppe 1 begynner med katekese kl. 10.00 – messe kl. 12.00 (ferdig kl.13.00)

               - Gruppe 2 begynner med messe kl. 12.00 – katekese til kl. 15.00

 

Betaling

Katekesekontingenten er kr. 400 for ett barn og kr. 500 for en familie.

 

Innbetaling kan gjøres gjennom bank eller vipps.

Kontonummer: 2801 53 98142 – merk betalingen med barnets navn, klasse og gruppe.

Vipps: #589798 (KATEKESE - St. Svithun Menighet) skriv barnets navn, klasse og gruppe som tekst.

Ta kontakt med menighetskontoret dersom du opplever problemer med betalingen. 

Påmeldingsfrist er 4. september 2023.

For å lese vår personvernerklæring klikk her.

Katekese 1.-7.klasse (NORSK): What's Happening
Datoer for katekese undervisning 2023 - 2024
wohooo.png
bottom of page