top of page

Messetider

Ordinære messetider
 

SØNDAGSMESSER

Lørdag

kl. 18.00: Messe på norsk

Søndag

kl. 08.00: Messe på polsk

kl. 09.30: Messe på engelsk

kl. 11.00: Høymesse på norsk

kl. 12.30: Messe på polsk

kl. 14.00: Messe på norsk (vietnamesisk 3. søndag i mnd)

kl. 16.00: Barnemesse på norsk 3. søndag i måneden.

De øvrige søndager feires messen kl. 16 på ulike språk, se under. 

kl. 17.30: Messe på engelsk

kl. 19.00: Messe på polsk

HVERDAGSMESSER

Mandag til fredag

kl. 11.00: Messe på norsk

kl. 18.00: Messe på norsk

kl. 19.00: Messe på polsk

Lørdag

kl. 08.30: Messe på polsk

kl. 18.00: Søndagsmesse på norsk

kl. 19.00: Messe på polsk, og rosenkrans 1. lørdag i måneden

MESSE PÅ ANDRE SPRÅK

Italiensk:            1. lørdag i måneden, kl. 16.30

Fransk:               2. lørdag i måneden, kl. 16.30

Spansk:              2. søndag i måneden, kl. 16.00;

                             4. lørdag i måneden, kl. 15.00

Vietnamesisk:   3. søndag i måneden, kl. 14.00 

Burmesisk:        1. lørdag i måneden, kl. 15.00

Tamilsk:             1. søndag i måneden, kl. 16.00

Filippinsk:         4. søndag i måneden, kl. 16.00

Kontakt menighetskontoret for informasjon om messer på andre språk enn de oppgitt over.

MESSE UTENFOR STAVANGER

Egersund, i Eigerøy arbeidskirke

1. søndag i måneden, kl. 15.30: Messe på norsk

2. søndag i måneden, kl. 15.30: Messe på engelsk

3. lørdag i måneden, kl. 18.00: Messe på polsk

Jørpeland, i Jørpeland kirke

1. søndag i måneden, kl. 16:00 (feires på engelsk)

Lunde, i Lunde kirke

siste lørdag i måneden, kl.18.00: Messe på polsk

Eukaristi.jpg
Messetider: Join Us
Messetider: Tidsplan
Andakter & annet

Katekese Egersund

Kontakt katekesekoordinator for informasjon.

Skriftemål

Hver ukedag kl.17.30 (en halvtime før kl.18.00 messen), eller ved å henvende seg til en prest.

Familiemesse

3. søndag i måneden: både i høymessen på norsk, engelsk messe og vietnamesisk messe.

Tilbedelse

Onsdag etter polsk messe kl.19.00

Torsdager kl.17.00-17.45 på norsk

Messetider: Tidsplan
bottom of page