top of page

Messetider

Til hverdagsmesser benyttes den røde sidedøren på høyre side av kirken som inngang. 

Ordinære messetider
 

SØNDAGSMESSER

Lørdag

kl. 18.00: Messe på norsk

Søndag

kl. 08.00: Messe på polsk

kl. 09.30: Messe på engelsk

kl. 11.00: Høymesse på norsk

kl. 12.30: Messe på polsk

kl. 14.00: Messe på norsk/vietnamesisk

kl. 17.30: Messe på engelsk

kl. 19.00: Messe på polsk

HVERDAGSMESSER

Mandag til fredag

kl. 11.00: Messe på norsk

kl. 18.00: Messe på norsk

kl. 19.00: Messe på polsk

Lørdag

kl. 08.30: Messe på polsk

kl. 18.00: Søndagsmesse på norsk

kl. 19.00: Messe på polsk og
rosenkrans 1. lørdag i måneden

Messe på andre språk

Italiensk: 1. lørdag i måneden, kl. 16.30

Fransk: 2. lørdag i måneden, kl. 16.30

Spansk: 2. søndag i måneden, kl. 16.00;

               4. lørdag i måneden, kl. 15.00

Burmesisk: 1. lørdag i måneden, kl. 15.00

Tamilsk: 1. søndag i måneden, kl. 16.00

Filippinsk: 4. søndag i måneden, kl. 16.00

Kontakt menighetskontoret for informasjon om messer på andre språk enn de oppgitt over.

MESSE UTENFOR STAVANGER

Egersund, i Metodistkirken i Egersund

1. søndag i måneden, kl. 15.00: Messe på norsk

2. søndag i måneden, kl. 15.00: Messe på engelsk

Eigerøy, i Eigerøy kirke

3. lørdag i måneden, kl. 18.00: Messe på polsk

Lunde, i Lunde kirke

siste lørdag i måneden, kl.18.00: Messe på polsk

Eukaristi.jpg
Messetider: Join Us
Messetider: Tidsplan
Andakter & annet

Katekese Egersund

Kontakt katekesekoordinator for informasjon

Skriftemål

En halvtime før de fleste messer, eller ved å henvende seg til en prest.

Familiemesse

3. søndag i måneden: både i høymessen på norsk, engelsk messe og vietnamesisk messe.

Tilbedelse

Onsdag etter polsk messe kl. 19

Torsdager 17.00-17.45 på norsk

Messetider: Tidsplan
bottom of page