top of page

Støtte til menigheten

Det er flere muligheter for å støtte menigheten.

Man kan gi gaver både fast og ved enkelttilfeller, dersom du ønsker å støtte menigheten fast anbefaler vi at du oppretter avtalegiro (dette gir skattefordeler). For mer informasjon om avtalegiro gjennom den katolske kirke klikk her.  Alle gaver som gis til menigheten kommer menighetens medlemmer til gode, og bidrar til at vi kan ha en levende menighet.


Kollekt og gaver til menigheten kan gis via Vipps, til #20344. Merk betalingen: «Kirkekaffe», «Kollekt», «Gave» osv.

Kollekt kan også overføres via bank til kontonummer: 3000 16 26252, merk betalingen med «Kollekt».

vipps-vippsnummer-1_500_ReRVbxM.max-400x
Kollekt & gaver: Give
bottom of page