top of page

Katekese

Jesus sier: ”La de små barn komme til meg!”

Han inviterer dem til sitt hus. Når vi møter Ham i messen, da hører også barna med. Vi ønsker at de skal føle seg hjemme i Guds hus – helt fra begynnelsen. I St. Svithun menighet er derfor barn i alle aldre velkommen!

Katekesen er ment å hjelpe barna å utvikle et bevisst forhold til sin tro, praksis og tilhørighet i Kirkens fellesskap. Men det primære ansvaret for å gi troen videre ligger hos foreldre, så det er viktig at dere går i messen sammen med barna, ber i hjemmet og snakker om deres egen tro. Ressurser for katekese i hjemmet finner dere her.

Vi tilbyr katekese undervisning (se under for mer info og registrering):

- på norsk i St Svithun-Stavanger: evangelieforklaring til små barn / 1.-7.klasse / første kommunion 2.-3. klasse / konfirmant 8.-9.klasse.

- på norsk i Egersund: første kommunion 3.klasse / konfirmant 9.klasse + 8.klasse   -   Registrering skjema til EGERSUND.

- på engelsk i St Svithun: kindergarden / 1st Holy Communion / Confirmation / Continuous religious education.

- på polsk i St Svithun: forberedelse til først kommunion og til konfirmasjon.

Konfirmantkatekese (NORSK)

ONSDAG: 18.00 - 20.15 / SØNDAG: 11.00-14.30

Konfirmantkatekesen strekker seg over to år,

og er for ungdom som går i 8.- og 9.klasse.

Religious Education (ENGLISH)

SUNDAYS 10:30-12:00

We have religious education in English for all children between the ages 6 and 15. We begin with English mass at 9:30 am and have education from 10:30-12:00.

Girl Holding BIble

Katekese (POLSK)

-

Rekrutacja na katechezę przygotowującą do sakramentów I Komunii (rocznik 2013 i starsi) i Bierzmowania I rok przygotowań (rocznik 2008 i starsi).

Girl Holding BIble

Søndagsskole

11.15 - 11.45   (under høymesse)

I den norske høymessen har vi søndagsskole under ordets liturgi. Der får de minste barna høre ordets liturgi på en måte som de enklere kan forstå. Gjennom høytlesning, fargelegging og dramatisering får barna utforske Bibelens tekster. Foreldre er hjertelig velkommen til å være med.

Image by Priscilla Du Preez
Katekese: What's Happening

Katekese 1.-7.klasse (NORSK)

Gr.1: 10.00 - 13.00 / Gr.2: 12.00 - 15.00

For barn som går i 1.-7. klasse har vi katekese én lørdag i måneden.

2.- og 3.klasse er obligatorisk før mottakelse av førstekommunion.

2018_mai.jpg
bottom of page