top of page
  • Forfatterens bildeSt. Svithun menighet

Gjeldende smitteverntiltak

Oppdatert: 4. feb. 2022

Rutiner og regler for messefeiring i St. Svithun menighet

Gjelder fom. 02.02.2022


Smittevern:

1. Det er ikke lengre påbudt med munnbind for arrangement innendørs, og kravet om 1 meters avstand er fjernet så lenge man sitter på sin sitteplass. Besøkende må selv ta ansvar for å holde 1 meter til andre enn sin egen husstand når det gjelder:

a. Å gå opp til mottagelse av kommunion

b. Be foran Alterene og tenne votivlys

c. Ved inngang og utgang til kirkerom


2. Kirkerommet kan ha 300 sitteplasser (6 personer på en benk). Galleriet er kun reservert for kormedlemmer, organist og kantor. Sanktuariet er reservert kun for prester, kirketjenere og ministranter. Sakristiet er reservert kun for tjenestegjørende i messen.


3. Besøkende er selv ansvarlig for smittesporing ved positiv koronatest.


4. Presten som feirer messen er ansvarlig for at smitteverntiltakene blir ivaretatt. Ved kontroll, vil presten bli holdt ansvarlig.


5. Kirkeverter har ansvar for å være på plass i god tid før messen starter og være igjen til alle besøkende har forlatt kirkerommet etter messen. De har i oppgave å:

a. Sørge for at troende finner sitteplass i benkene.

b. Hindre kø og oppsamling av mennesker både ved inngang og utgang.


Praktisk:

6. Åpningstider for kirken følger messetidene (30 minutter før messene begynner på hverdager).


7. Benker: Vi bruker alle benkene. Det kan være opp til 6 personer i hver benk. Husstand kan sitte nærmere hverandre.


8. Kommunion: Vi går opp til kommunion som vanlig. Alle besøkende må holde 1 meters avstand i kommunionskøen. Det er kun tillatt å motta kommunion i hånden.


9. Gå direkte ut når messen er ferdig og ikke bli værende igjen i kirkerommet eller bli stående ved inngang/utgang. Privat bønn og annet snakk kan gjøres utenfor kirkens område.


10. Kirkedørene lukkes og låses når messen begynner på søndager. Kirkevertene må være tilgjengelig ved dørene i tilfelle brann eller annen nødsituasjon oppstår under messen.


11. Kollekt: Kollektkurvene tas i bruk på tradisjonelt måte. Vipps og bankterminal kan også brukes.


12. Sakristiet: INGEN adgang for troende/besøkende i sakristiet. KUN for prester, ministranter og de som har et ansvar før og etter messen.


13. Skriftemål kan gjøres i kapellet etter avtale.


14. Kirkekaffe avlyses inntil videre.

29 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page